︎

Bea Pérez 


18 Febrer - 9 Abril, 2022
︎ SHOP ONLINE 

Les seves pintures expressionistes i figuratives estan obertament inspirades en l’art, l’arquitectura moderna i el llenguatge del còmic.

Els protagonistes de la seva obra solen ser retratats sols, centrant-se en el personatge indolent, l’explorador urbà, l’individu endurit del carrer i sense rumb, en actituds de pur Flâneur. Ja sigui confinat a la intimitat d’una escena de gènere o perdut en un paisatge dens, exuberant i romàntic.La seva obra és aparentment melancòlica però sovint amb cert sentit de l’humor, mantenint una certa tensió entre la realitat (basada en experiències personals) i la ficció.


///ENG
Her expressionist and figurative paintings are openly inspired by art, modern architecture and the language of comics.

The protagonists of her work are usually portrayed alone, focusing on the indolent character, the urban explorer, the street hardened individual and aimlessly, in attitudes of pure Flâneur. Whether confined to the intimacy of a genre scene or lost in a dense, lush and romantic landscape.

Her work is apparently melancholic but often with some sense of humor, maintaining a certain tension between reality (based on personal experiences) and fiction.

#BeaPérez

#YOKOartgallery


Artista  Bea Pérez  Comisariat per Xavi Sellés
︎Contacte