︎


Emma Richardson


Southampton, 1982
︎ SHOP

STATEMENT

Impulsada per un interès per la psicologia i la sexualitat, Richardson examina les relacions entre el jo públic i el privat, la ment conscient i subconscient i com aquestes influeixen en els nostres impulsos i comportaments humans bàsics.

Intrigada per les nocions del sublim, les complexitats del desig femení i el cos grotesc, Richardson s’inspira en la pintura històrica i contemporània, els estudis sobre el comportament humà i les experiències personals per investigar com les emocions i les convulsions interiors es poden capturar i representar visualment en color i forma.

Treballant a gran escala amb pintura a l’oli sobre tela, Richardson juga entre els lliscaments de l’abstracció i la figuració, superant, censurant i revelant imatges per crear composicions viscerals que es retorcen amb suggestions, tensió i estats d’ànim. Les composicions conviden l’espectador a interpretar personalment les obres i la seva representació de la psique humana.

BIOGRAFIA
Emma Richardson és una pintora que es va graduar a la Wimbledon School of Art de Londres amb un BA Honors en Belles Arts el 2004. Ha exposat a Londres amb exposicions individuals a The Londonewcastle Project Space a Bermondsey 2012 i amb Lazarides a la seva Outsiders gallery 2014. va ser inclòs a l’exposició col·lectiva del projecte Daydreaming de James Lavelle (UNKLE) a Hong Kong a ArtisTree el 2012 i va representar Lazarides a la fira d’art Art14. El 2019, Richardson va ser seleccionada per al Turps Correspondence Course.

La seva obra es troba en diverses col·leccions privades. Viu i treballa a Southampton, Regne Unit. Al costat de la pintura, Richardson també és música, cantant i compositora professional amb Band of Skulls.
STATEMENT

Driven by an interest in psychology and sexuality Richardson examines relationships between the public and the private self, the conscious and subconscious mind and how these influence our basic human drives and behaviours.

Intrigued by notions of the sublime, complexities of female desire and the grotesque body, Richardson draws inspiration from historical and contemporary painting, studies in human behaviour along with personal experiences to investigate how inner emotions and turmoils can be captured and portrayed visually in colour and form.

Working at large scale with oil paint on canvas Richardson plays between the slippages of abstraction and figuration, layering, censoring and revealing imagery to create visceral compositions writhing with suggestion, tension and mood.  The compositions invite the viewer to personally interpret the works and their portrayal of fluid human psyches.

BIOGRAPHY
Emma Richardson is a painter who graduated from Wimbledon School of Art, London with a BA Honors in Fine Art in 2004. She has exhibited in London with solo shows at The Londonewcastle Project Space in Bermondsey 2012 and with Lazarides at their Outsiders gallery 2014. She was included in James Lavelle’ (UNKLE) Daydreaming Project group show in Hong Kong at ArtisTree in 2012 and represented Lazarides at Art14 art fair.
In 2019 Richardson was selected for the Turps Correspondence Course.

Her work is held in a number of private collections.
She lives and works in Southampton, UK.
Alongside painting Richardson is also a professional musician, singer and songwriter with Band of Skulls.


︎Contact