︎


Felipe Almendros


Barcelona, 1976
︎ SHOP 

Felipe Almendros és un dels noms més importants de la indústria del còmic espanyol. Mentre obtenia el títol d’il·lustrador, va començar a crear retrats i dibuixos personalitzats.
Després de viatjar a Mèxic, on va fer la seva primera exposició, va tornar a Barcelona per seguir experimentant amb el dibuix, la pintura i el videoart. Allà es va publicar la seva primera novel·la gràfica Save Our Souls (Apa Apa), seguida de RIP (Penguin Random House) i VIP (Penguin Random House).
La seva obra combina el realisme temàtic amb un estil gràfic únic dibuixat a mà. Retrata personatges i paisatges de la ciutat de la seva rutina a la franja urbana de Barcelona.
Com a artista audiovisual, ha col·laborat en nombrosos clips d'animació i ha experimentat amb el videoart en diferents vídeos musicals i curtmetratges d'alguns autors. Recentment, Almendros ha inspirat i protagonitzat una pel·lícula: El arte de frío d’Ander Duque basada en la seva novel·la gràfica RIP, (aquí rep el Premi al millor actor Cinespaña 2020, Toulouse).
///ENG
Felipe Almendros is one of the biggest names in the Spanish comic industry. While earning a degree as an illustrator, he began creating custom portraits and drawings. After traveling to Mexico, where he had his first exhibition, he came back to Barcelona to continue experimenting with drawing, painting and video art. There his first graphic novel Save Our Souls (Apa Apa) was published, followed by RIP (Penguin Random House) and VIP (Penguin Random House).
His work combines thematic realism with a unique hand-drawn graphic style. He portrays characters and city landscapes from his routine in the urban fringe of Barcelona. As an audiovisual artist, he has collaborated in numerous animation clips, and experimented with video art in different music videos and some authors’ short films. Recently, Almendros has inspired and starred in a film: El arte de frío by Ander Duque based on his graphic novel RIP, (here he receiving the Best Actor Award Cinespaña 2020, Toulouse).


︎Contacte