︎

Yuan-Wen Wang

Dreamed Colour11 Juny - 30 Juliol, 2021


Yuan-Wen i la ceguesa d’Occident

Per Xavi Sellés

A Occident tenim un gran defecte i és creure que allò nostre és allò universal. Res més lluny de la realitat.

La història de l’art, per exemple, s’ensenya fonamentalment com una successió de fets succeïts a Europa i per homes blancs (utilitzo “homes” conscient que les dones també se les ha exclòs de la història). La nostra ceguesa cultural ens impedeix veure que quan Velázquez va acabar Las Meninas (1656), l’artista japonès Hishikawa Moronobu (1618-1694) estava desenvolupant l’estil ukiyo-e, un dels estils que més ha influenciat l’art occidental en els darrers cent cinquanta anys. No en va, podem trobar actualment un grapat de samarretes amb estampes ukiyo-e a l’H&M o Uniqlo, per exemple. Segur que et sona La gran onada de Kanawaga (1833) d’Hokusai, no?

De l’art oriental han après molt els artistes occidentals i no només de l’ukiyo-e. La filosofia del zen i el tao van ajudar que el focus es posés en l’experiència individual de l’artista, al seu interior, més enllà del paradigma de la mimesi (imitar la realitat tal com la veuen els nostres ulls). També van ajudar a valorar el procés per sobre del resultat final. Les diferents exposicions d’art japonès que començaven a veure’s a Europa a la segona meitat del segle XIX i les estampes i objectes que anaven arribant del Japó sobretot, van ser tot un despertar. La llista d’artistes i moviments que reconeixen alguna influència oriental és interminable, des de Kandinsky fins a John Cage, passant per Joan Miró, Yves Klein, el surrealisme o l’expressionisme abstracte nord-americà.

El viatge artístic de Yuan-Wen Wang és a la inversa. Ella parteix de les seves arrels asiàtiques cap a llocs desconeguts, de vegades influenciats per corrents artístics occidentals com l’expressionisme abstracte nord-americà, amb artistes com Franz Kline per exemple, el qual va poder tenir també influències de la cal·ligrafia xinesa, encara que sempre ho va negar. La força expressiva de Kline o de Willem de Kooning, es pot veure notablement a les pinzellades d’alguns llenços de Wang.

D’altra banda, a l’obra de Wang preval el procés. El flux de formes i colors es va superposant allunyat de la raó i la lògica, de vegades de forma ràpida i automàtica, d’altres romanent en espera de la reacció dels materials sobre el paper o el llenç. No poques vegades, serà un somni o una emoció la que doni els darrers tocs a un dels seus quadres.

A cada pintura n’hi ha una mica, una mena de buidatge espiritual que se sintetitza de forma austera a cada obra, moltes vegades de forma fins i tot minimalista, el significat de la qual completa amb un breu títol que ens deixa clara la voluntat de Wang de comunicar-se amb el seu públic .

---------------------

///ESP

Yuan-Wen y la ceguera de Occidente


En Occidente tenemos un gran defecto y es creer que lo nuestro es lo universal. Nada más lejos de la realidad.

La historia del arte, por ejemplo, se enseña fundamentalmente como una sucesión de hechos sucedidos en Europa y por hombres blancos (utilizo “hombres” consciente de que a las mujeres también se las ha excluido de la historia). Nuestra ceguera cultural nos impide ver que cuando Velázquez acabó Las Meninas (1656), el artista japonés Hishikawa Moronobu (1618-1694) estaba desarrollando el estilo ukiyo-e, uno de los estilos que más ha influenciado al arte occidental en los últimos ciento cincuenta años. No en vano, podemos encontrar actualmente un puñado de camisetas con estampas ukiyo-e en el H&M o Uniqlo, por ejemplo. Seguro que te suena La gran ola de Kanawaga (1833) de Hokusai, ¿no?

Del arte oriental han aprendido mucho lxs artistas occidentales y no solo del ukiyo-e. La filosofía del zen y el tao ayudaron a que el foco se pusiera en la experiencia individual del/la artista, en su interior, más allá del paradigma de la mímesis (imitar la realidad tal y como la ven nuestros ojos). También ayudaron a valorar el proceso por encima del resultado final. Las diferentes exposiciones de arte japonés que empezaban a verse en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y las estampas y objetos que iban llegando de Japón sobre todo, fueron todo un despertar. La lista de artistas y movimientos que reconocen algún tipo de influencia oriental es interminable, desde Kandinsky hasta John Cage, pasando por Joan Miró, Yves Klein, el surrealismo o el expresionismo abstracto norteamericano.

El viaje artístico de Yuan-Wen Wang es a la inversa. Ella parte de sus raíces asiáticas hacia lugares desconocidos, a veces influenciados por corrientes artísticas occidentales como el expresionismo abstracto norteamericano, con artistas como Franz Kline por ejemplo, el cual pudo tener también influencias de la caligrafía china, aunque siempre lo negó. La fuerza expresiva de Kline o de Willem de Kooning, se puede ver notablemente en las pinceladas de algunos lienzos de Wang.

Por otro lado, en la obra de Wang prevalece el proceso. El flujo de formas y colores se va superponiendo alejado de la razón y la lógica, a veces de forma rápida y automática, otras permaneciendo a la espera de la reacción de los materiales sobre el papel o el lienzo. No pocas veces, será un sueño o una emoción la que dé los últimos toques a uno de sus cuadros.

En cada pintura hay algo de ella, una especie de vaciado espiritual que se sintetiza de forma austera en cada obra, muchas veces de forma incluso minimalista, cuyo significado completa con un escueto título que nos deja clara la voluntad de Wang de comunicarse con su público.

#YuanWenWang

#YOKOartgalleryArtista  Yuan-Wen Wang
Comisariat per Xavi Sellés
︎Contacte