︎


Yuan-Wen Wang


Taiwan, 1985
Yuan-Wen Wang (1985, Taiwan) és una pintora abstracta establerta a Barcelona, Espanya. Després de graduar-se a la Universitat Nacional d’Arts de Taiwan el 2008, es va traslladar a Barcelona on va realitzar un màster sobre creació d’art contemporani a la Universitat de Barcelona. De l’abstracció al realisme i de tornada a l’abstracció, un procés de perseguir-se a un mateix i d’alliberar-se de l’esclavitud.

Per a Yuan-Wen, la pintura és més com un registre d’experiències de la vida interior des de la seva ciutat natal fins a un lloc estranger. En les seves pintures recents, es poden observar alguns trets de l’expressionisme abstracte i elements de les pintures de tinta oriental, i els traços negres podrien estar associats a la cal·ligrafia.L’artista centra els seus esforços creatius en el procés, no pretén arribar a “l’obra final perfecta” a través dels esbossos. En la seva obra, no hi ha cap jerarquia en què unes imatges estiguin per sobre de les altres. Una imatge sempre en suggereix una altra i és en aquesta recerca on l’artista troba el seu destí.

Aquest procés consisteix en una exploració formal amb els materials; una recerca personal de l’artista a través dels mitjans que pretén transcendir la mera forma. Yuan-Wen intenta, a través de la praxi artística, desenterrar i desenterrar els seus propis significats: una mena de buidament espiritual que té lloc sobre el llenç.
///ENG
Yuan-Wen Wang (1985, Taiwan) is an abstract painter based in Barcelona, Spain. After graduating from National Taiwan University of Arts in 2008, she moved to Barcelona where she completed a master course on creation of contemporary arts in the University of Barcelona. From abstraction to realism and back to abstraction, a process of pursuing oneself and being free from bondage.

For Yuan-Wen, painting is more like a record of inner life experiences from her hometown to a foreign place. In her recent paintings, some features of abstract expressionism and elements of oriental ink paintings can be observed, and the black strokes could be associated with calligraphy.

The artist focuses her creative efforts on the process, she does not intend to reach “the perfect final work” through the sketches. In her work, there is no hierarchy in which some images are above the others. One image always suggests another and it is in that search where the artist finds her fate.

This process consists in a formal exploration with the materials; a personal quest of the artist through the media that seeks to transcend the mere form. Yuan-Wen tries, through the artistic praxis, to dig up and unearth its own meanings: a sort of spiritual emptying that takes place on the canvas.EXHIBITIONS

2021 Ming Hsin Art, Taipei, Taiwan
2020 Y.E.S. Taiwan VIII, AKI Gallery, Taipei, Taiwan
2019 Rub the bronze dog’s nose auction event, MMOMA, Moscow, Russia
2018 Sample x Hillel Auction, Moscow, Russia
2018 Parallax Art Fair, London, United Kingdom
2018 Meeting Point, Barcelona
2018 Solo Exhibition, Nouroom, Barcelona
2018 Flowing, Corretger5, Barcelona
2017 Ruta de l'Art, Castelló d'Empúries, Spain
2017 Synthesis, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona
2013 La Dinamitera, Barcelona
2012 Erratica, Corretger5, Barcelona
2011 Anti-Subasta, Corretger5, Barcelona
2009 Des de Fora, Casa del Mig, Barcelona
2009 Oscar Rojas(performance), Plaza de Rey, Barcelona
2009 Somewhere In Between, Untitled BCN, Barcelona
2008 Expressa’t, Àmbit Dona, Barcelona

︎Contacte